Föregående Mejningstävling Svederna Hulta den 28 juli 1937.
Fr.v. 1: Erik Johansson Hulta. 2:Elin Andersson Hulta. 3: Karl Gustafsson Hulta. 4: Margit Johansson Hulta.
5: Ragnar Andersson Hulta. 6: Irma Gustafsson Hulta. 7: Gustaf Hjalmarsson Vråka. 8: Alva Hjalmarsson.
9:Ulrik Karlsson Vråka. 10. Karin Andersson Vråka. 11: Karl Gösta Gustafsson Nocketorp.
12: Britta Gustafsson Nocketorp. 13: Axel Andersson Hulta. 14: Elis Axelsson Melby.
Nästa