Föregående Tröskarbete Övre Svederna 1927-28. Fr.v. 1: Gottfrid Jansson, 2: Arvid Edlander. 3: Kurt Almqvist. 4: Gustaf Pettersson. 5: Emma Jansson. 6: Cecilia Ljunggren. 7: Albert Ljunggren. 8:Einar . 9: Gustaf Gustafsson. 10:Ivar Ljunggren.
11: Amos Andersson. 12: Hjalmar Vinelius.
Nästa