Föregående Tröskning Edlandersgården Hulta.
Fr.v. 1: John Hagström. 2: ?. 3: Erik Lundin. 4: Helge Jakobsson.
5: Gustaf Pettersson. 6: Gösta Gallaen. 7: Gustaf Gustafsson. 8: Valter Hammerman.
Nästa