Föregående Wiksgården och A G Larssons lanthandel, till vänster Sixtensgården. Nästa