Föregående Vråkadalen 1950-talet, observera alla gärdsgårdar. Nästa