Föregående Gamla bykärnan i Vråka där byn låg innan lagaskiftet 1847. Foto från Hästkullen maj 2001. Nästa