Föregående Vråka skola brinner på valdagen 1960. Nästa