Föregående Harry Karlsson Kronogården med 3 hästar framför självbindaren. Nästa