Föregående Mejeriet Vråka, mjölkbedömmarens bil till höger. Nästa