Föregående Sigfridsborg, foto taget från den stora vindmotorn. Nästa