Till Vråkasidan
Fornminnen och sägner.

På kartor sedan 1700-talet kallas bykällan i Vråka för
Purkällan och Purhagen liksom Purgärdet låg strax intill.

Namnet Pur har alltså förekommit under lång tid.

Historien om handelsstaden Purestad har berättas
i byn under lång tid, ett skriftligt belägg
finns i Hjalmar Gullbergs anteckningar
från Vråka år 1867.

Sägnen om järnringarna liksom olyckan med
saltskutan har också omtalats,liksom platsen
Gråtaremålet för förlisningen.

Gråtaremålet kallas åkermarken mitt i
dalgången där tidigare havsviken gått
in till Vråka.


Läs mer i Hjalmar Gullbergs anteckningar.

En rapport från Länsmuseet.

Karta över bygravfältet.

Gravfält nordväst.

Gravfält nordost Grötebo.

Länk till Fornsök.
Tips! Skriv in Vråka under fritext i fornsök och sök,
där finns mer information om fornminnena.