Grötebo

Årtal, namn och händelser

1544 Gröteboda 1 mantal frälse (jordebok sidan A 13)

1545 Grötaboa 1 mantal frälse (jordebok sidan 86)

1561 Grötaboda

1574 Gröthebo 1 mantal frälse under Vinäs (jordebok sidan 70)

1592 Grötabo 1 mantal frälse (jordebok sidan 46)

1644 Gröteboo frälse (Mantalslängd)

1680 Grötebo 1 mantal frälse (jordebok sidan 518)

1714 Grötebo 1 mantal frälse (jordebok sidan 53)

1780 Grötebo 1 mantal frälse (jordebok sidan 38)

1823 Storskifte i Grötebo

1825 Grötebo 1 mantal frälse (jordebok sidan 122)

1826 Syn av en varggård i Grötebo, 180 famnar i omkrets och 6½ alnar hög, därinuti tvenne gethus 3½ alnar i fyrkant.

1830 Rivs varggården i Grötebo då den inte svarat mot sitt ändamål, utan endast fångat 3 rävar.

1859 Laga skifte i Grötebo, byn splittras.

Till Startsida

Gårdar

Grötebo 1:2 1/2 mantal Ljunggren

Grötebo 1:3 1/4 mantal Johansson

Grötebo 1:4 1/8 mantal Karlsson

Grötebo 1:5 1/8 mantal Gustavsson

Torp

Grafsäng 1832-1866-

Hagen 1821-1838

Kullen 1826-1855

Lilla Skyttelsundet 1768-1882

Slättdahl 1827-1839

Strängdalen 1823-1878

Sveden 1822-1889

Tjusedal 1824-1842

Ängkullen 1874-