Åter till Hulta

 

Källor Mantalslängder och husförhörslängder 2005-03-15 SC

Wiks-gården 1/16 mtl.  Hulta F

 

 

 

År

  

                     Boende

 

 

-1694-1710

1/8 mtl

                 Hindrich  Månsson              * (1666)  + 6/3 1710 i Hulta 44 år  gift 1 gång

                

hustru        Ramborg Eriksdotter          (ev + 16/3 1746 i Melby 85 år, gift 2ggr 5 barn)

 

son            Nils Hindrichsson                 * 23/9 1694 i Hulta

 

dotter         Brita                                    * 6/9 1697 i Hulta

 

dotter         Anna                                   * 32/8 1700 i Hulta

 

dotter         Kerstin                                * 16/7 1702 i Hulta

 

son            Måns                                   *11/10 1706 i Hulta  + 7/4 1707

 

 

 

 

-1719-1740-

¼ mtl 1728

Nämndeman Nils Hindrichsson               * 23/9 1694 i Hulta  

                                                             + 20/5 1739 45 år   feber, 1 g gift 6 barn

 

hustru        Ingeborg Nilsdotter

 

dotter         Brita                                    *16/9 1721 i Hulta

 

dotter         Anna                                   * 23/1 1725 i Hulta

 

dotter         Ingeborg                             * 27/7 1728 i Hulta

 

son            Henrik Nilsson                     * 27/4 1731 i Hulta  se nedan

 

dotter         Ingeborg                             * 21/1 1736 i Hulta

 

 

-1755-1785

5/48 mtl 1772,  16/96 mtl 1781

 

                 Henrik Nilsson                     * 27/4 1731 i Hulta   se ovan

                                                             + ¼ 1783   slag   53 år   maka och 6 barn

 

hustru        Kierstin Larsdotter             *(1730)  +  9/6 1800 i Hulta  Pleurusie

 

son            Nils                                       * 26/2 1758 i Hulta     se nedan

                                                            

 

 

son            Lars                                     * 31/10 1761 i Hulta + 7/3 1762   kikhosta  17 veckor

                                      

 

son            Lars                                     * 20/4 1763  i Hulta   + 28/12 1842 Bågvik

                                                             vigd 25/11 1787 med Catharina Persdotter Vråka

                                                             se Trosell-släkten Vråka

                                                             dotter Maja * 29/8 1788  i Vråka + 7/12 1788

                                                             dotter Anna Maja * 11/1 1790 i Vråka

                                                            

                

son            Olof                                      * 26/6 1766  i Hulta

                                                             vigd 9/11 1794 med Katarina Månsdotter Litslekutt

                                                             son Hindrich * 14/9 1795 i Olserum

 

son            Anders                                * 27/12 1768 i Hulta 

                                                             + 22/5 1809 i Hulta, hetsig feber

 

                                                             vigd 6/1 1792 med

                                                             Kerstin Karlsdotter * 1769  Nocketorp

                                                             + 25/6 1809 hetsig feber

 

                                                             dotter Lisken  * 10/11 1793 i Hulta

                                                             son Lars * 14/3 1797 i Hulta   se Back Hulta

 

son            Bengt                                  * 1771  se Edlandersgården

                                                             vigd 24/6 1793 med Lisken Jönsdotter Olserum

                                                             son Nils *31/7 1794 i Hulta

                                                             dotter Stina  * 4/12 1796 i Hulta

 

 

 

-1785-1824-

1/16 mtl

Skatteman  Nils Henriksson                    * 26/2 1758 i Hulta    se ovan

                                                             + 26/10 1817 i Hulta  kräfta  59 år

vigd 30/10 1785 med

 

                 Ingeborg Persdotter          * 24/11 1766 i Vråka    se Trosell-släkten Vråka

                                                             +19/12 1843 i Vråka 77 år

 

dotter         Brita                                    * 8/10 1786 i Hulta

 

dotter         Ingeborg                             * 24/3 1789 i Hulta   se Nedre Svederna Hulta

 

son            Henrik                                 * 18/1 1791 i Hulta se nedan

                                                            

 

dotter         Maria                                   * 31/3 1793 i Hulta  +27/2 1827

                                                              se Littlsekutt och Vråka

                                                             vigd med Lars Johansson Gästgivare Littslekutt

                                                             son Johan Henrik Bäcken Vråka

                                                             son Lars Gustav Trädgårdsberg Vråka se nedan

                                                             dotter Kristina Larsdotter Västergården Vråka                                                              (se Trosellsläkten)

 

-1824-1858-

 

1/16 mtl

 Skattebonde  Henrik Nilsson                  * 18/1 1791 i Hulta se ovan

                                                             + 10/3 1866 Hulta  75 år

 

vigd 9/4 1818 med

 

hustru        Stina Svensdotter              *10/5 1797 (Nocketorp)

                                                             +11/4 1860 Hulta   svullnad 63 år

 

 

 

-1861-1873-

 

Fjärdingsman m.m. Lars Gustav Larsson   *7/8 1817 Littslekutt Vråka V Ed

                                                               systerson till ovanstående

vigd 21/11 1846 med

 

hustru        Anna Sofia Andersdotter   * 4/8 1824 Forsbykvarn V Ed

 

son            Anders Gustav                    * 18/9 1847  Vråka V Ed    se nedan

 

son            Carl Johan                           * 13/5 1850 Vråka V Ed   

 

son            Lars Alfred                          * 13/10 1852 Vråka V Ed   

                                                             + 20/10 1853  Vråka 1 år klenfödd

 

son            Lars August                        *12/9 1854 Vråka V Ed   

                                                             + 9/6 1877 Vråka  23 år lungsot

 

son            Johan Victor                       * 9/7 1861 Vråka V Ed   

                                                             + 17/5 1864 Vråka   strypsjuka 3 år

 

dotter         Eva Charlotta                      * 25/4 1864 Vråka V Ed   

 

                                                                                      

 

-1878-1919-                         

 

 Egenbrukare & Handlande

                      Anders Gustaf Larsson       * 5/9 1847 V Ed     se ovan   

                                                                 + 21/5 1925

                                                                

 

 vigd 1869 med

 

 hustru            Kristina Lovisa Andersdotter *29/5 1845 V Ed   +15/5 1915

                                                                 föräldrar hem. ägare Anders Nilsson &

                                                                 Stina Lisa Andersdotter  Olserum V Ed          

 

 son                Emil Hjalmar                        *22/7  1871 Hulta V Ed

 

 dotter            Alma Charlotta                   * 26/6 1873 Hulta V Ed

 

 dotter            Emmy Maria                         * 15/1 1875 Hulta  V Ed

 

 dotter            Anna Amalia                       * 29/10 1878 Hulta V Ed

 

 

==============================================

 

-1925-1940-

 

 hem. ägare    Gustav Albin Wiik                * 1/1 1879 Lofta

 

 vigd 1901 med

 hustru            Anna Olivia Pettersson       * 7/10 1877 Loftahammar + 13/9 1939

 

 dotter            Helga                                   * 28/10 1901  Västervik

 

 dotter            Iris Viola                              * 10/7 1907 Loftahammar

 

 dotter            Sigrid Alice                          * 15/8 1911 Ukna

 

 

-1943-1955

 

                      Einar & Britta Bengtsson   Vråka

 

1955-

 

                      Ragnar & Rosa Karlsson