Tillbaka.
Klicka på fotona för fler bilder.
De 3 kapellen i Vråka och deras historia.
Att en liten by som Vråka med bara några hundra innevånare har 3 frikyrkokapell hör till sällsyntheterna.
Dessa byggdes inom en tidsperiod på 4 år. Folket här måste ha gjort stora uppoffringar för att
åstadkomma detta, samtidigt verkar det ha varit en kapplöpning mellan de olika församlingarna att vara först.

När befolkningens antal minskade avtog den religiösa verksamheten under 1900-talet, 1944 användes alla 3
kapellen som förläggning för flyktingar från Estland. Därefter kom aldrig verksamheten igång i kapellen,
frånsett Elimkapellet där man var aktiv in på 1960-talet.

Elim Baptistkapellet
Eden Metodistkapellet
MissionshusetVråka Baptistförsamling.


Församlingen bildades 1865
1866 12 medlemmar
1882 60 medlemmar

Baptistpredikanter:
1900-1910 Anders Gustaf Falk Marieborg
1910-1914 Karl Oskar Karlsson -"-
1914-1929 Ernst Herbert Bergmark -"-
1930-1941 Allan Hultgren -"-
1945-1968 Seth Nilsson -"-

Kapellet såldes 1972 till Gamleby
Baptistförsamling.

Idag 2010 privatägt.

Läs mera om Elim.

Vråka Metodistförsamling.


Församlingen bildades 1878 med
7 medlemmar.
Som mest 50 medlemmar.
Totalt 200 medlemmar.
Sista mötet 1950.
Privatägt sedan 1956.

Läs mera om Eden.

Lutherska Missionsföreningen


Den 25 januari 1867 bildades Eds
Lutherska Missionsförsamling i
Olserum av den kände väckelsemannen
greve Adolf Stackelberg.
Idag 2010 privatägt.

Läs mera om Missionshuset.