Till Vråkasidan
Kartor och gamla namn.

Vid Storskifet på 1780-talet och Laga skiftet 1845
antecknades namnen på åkrar, ängar, skogskiften m.m.

Några av namnen finns införda på dessa kartor.

På den senaste kartan från 1900-talet är många av namnen
hämtade från Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala

Generalstabskartan visar namn på torp och boställen för
ca: 100 år sedan.

Storskiftet 1780 bykärnan.

Storskiftet 1780 norra delen.

Storskiftet 1780 öster.

Storskiftet 1780 söder.


Lagaskiftet 1844 bykärnan.

Lagaskiftet 1844 väster.


Namn på vägar och källor omkring 1900.

Namn på torp och boställen sekelskiftet 1900.