Tillbaka Vråka mejeri 1899-1947. Klicka på bilderna för större bild.
Mejeriet början
1900-talet.
Mejeriet 1920-talet.


Mjölkleverans. Mejeripersonalen.

Historik
Under 1880-talet skummades mjölken
hemma och grädden kördes till Vindö mejeri.

1894 ordnades ett mejeri i en bykstuga i Vråka.
Smöret kördes till närmaste järnvägsstation.

1899 var det nya mejeriet färdigt, en ångmaskin
drev smörkärnan.

1947 upphörde mejeriet och föreningen anslöts
till Loftahammars mejeri.

Fastigheten såldes och användes som snickerifabrik,
klädhängare, köksinredningar tillverkades.
Produktion
Man tillverkade i huvudsak smör som bl.a.
levererades till Stockholm. Smörpaketen
paketerades i smördrittlar (en tunna) som
rymde ca: 50 kilo smör.

Smör från Vråka mejeri var känt för hög kvalitet,
vilket tillskrevs det fina vattnet här.

Konsumtionsmjölk såldes i närområdet, men även
till Stockholm under 1940-talet.
Personal
En mejerist, en mejerska och en piga
var anställda i mejeriet. Mjölkkontrollanten
kom på besök några gånger i månaden.

Arbetsuppgifterna var bl.a. att väga in mjölk,
lämna tillbaka skummjölk till leverantörerna,
sälja konsumtionsmjölk, paketera smör m.m.

Dessutom behövde ångpanna, separatorn och
smörkärnan tillsyn.
Dokument
Anteckningar över föreningar i Vråka
av August Höijer.


Personer som var anställda vid mejeriet.

Ritning på ett mejeri som delvis användes.
när mejeriet byggdes.