Till Startsida

 

 

Rössel

                 1644 nämnt som Rötzla, Frälsehemman under Vinäs.

 

                      Utdrag ur Tjust dombok 21 september 1849 mål nr 46, angående Vråkas skyldighet att deltaga i

                      stängselhållning   mellan Rössel och Troserum, där det hävdades att Rössel var ett avgärdahemman                       (avsöndrat) från Vråka.

 

                      ”Tidigare utgjorde Wråka frälse tre och trefjerdedels mantal, på dessa ägor var ett svedjeland 1643, der

                      nu Rössel är   beläget, och blef  uppbyggd 1649 och kallad Rösell, af orsak att det den tiden benämndes

                      Rössels svedjeland, och utgjorde då Wråka sex åboar i frälset och Rössel en åbo, alla sju åboerne 

                      utgjorde dagsverken till Winäs, men sedan den tiden är Rössel införd i Jordaboken  för ett fjerdedels

                      mantal frälse af Wråka med erhållen afgärda rätt på Wråka ägor.”

 

Rössel ca 1920

                    Hemmansägare  Karl Peter Karlsson och Elin Matilda Jonsson sonen Sven

                    fosterdotter       Hilma Judit Helga Åberg          

 

 

 

Rössel ca  1910.

 

 

 

  

                     Boende

 

-1694-1730-

 

                    Per Mattsson                      * (1665) 

                                                               + 4/3 1716  gift 1 gång 4 barn

 

Hustru           Elisabeth Nilsdotter            * (1675)  + 18/1 1736 4 barn

 

 

son               Matthis                               * 23/9 1694 i Rössel se nedan

 

son               Nils                                      * 25/11 1698 i Rössel

 

dotter           Karin                                   * 20/2 1701 i Rössel

                                                               vigd 21/10 1722 med

                                                               Lars Svensson Vråka

                                                               (se Trosell-släkten Vråka)

 

 

-1720-1750-

 

                    Matthias Persson               * 23/9  1694 i Rössel  se ovan

                                                               + 31/3 1771 i Rössel

                                                               vattusot  6 barn

 

vigd 18/9 1720

 

hustru           Anna Svensdotter              *29/10 1700  Vråka 

                                                               från Trosell-släkten Vråka

                                                               + 23/9 1770  i Rössel av

                                                               modersjuka och fluss                                                                            

 

dotter           Brita                                    * 30/4 1722 i Rössel   +8/7 1722

 

dotter           Maria                                   * 27/10 1723 i Rössel 

                                                               vigd 5/9 1740 med

                                                               Lars Månsson i Hulta

                                                               (se Reinholdssonsgården Hulta)

 

son               Pär                                      * 4/12 1726 i Rössel 

                                                               vigd 22/10 1749 med 

                                                               Elisabet Hansdotter i Nocketorp

 

son               Sven                                    * 18/11 1730 i Rössel 

 

son               Lars Mathis                         * 11/4 1733 i Rössel   se nedan

 

son               Bengt                                  * 7/4 1736 i Rössel  + 8/8 1736

 

 

                   

 

-1772-1789-

 

 

                    Lars Mattson                                            * 11/4 1733 i Rössel   se ovan

 

vigd 29/10 1758 med

 

hustru           Anna Pehrsdotter              * 5/7 1732    Troserum Västra Ed

                                                               + 16/5 1812 av ålderssvaghet

 

dotter           Anna                                   * 20/12 1759 i Rössel 

                                                               + /1 1760  okänd barnsjukdom

 

dotter           Carin                                   * 11/4 1761 i Rössel

                                                               + 30/1 1768  kallbrand

 

son               Sven                                    * 17/2 1764 i Rössel 

                                                               + 17/12 1764 dysenteri

 

son               Lars                                     * 12/1 1767  i Rössel 

                                                               +15/2 1767  okänd sjukdom

 

dotter           Maria                                   * 2/11 1768 i Rössel  

                                                               + 4/6 1769 koppor

 

 

 

===============================================

 

 

-1773-1799-

 

                    Sven Jönsson                      *(1755)   ev i Forserum 18/4 1755

                                                               + 26/12 1795  maka 1 barn

                                                               lungsot

vigd  31/10 1773 med

 

hustru           Brita Pehrsdotter               *(1743)  

                                                               + 1/11 1802  av bröstfeber

 

son               Sven                                    * 18/8 1775 i Rössel 

                                                               (+ 5/12 1775 okänd sjukdom)

 

son               Sven                                    *26/3 1779 Kuskegården

                                                               Vråka V Ed  se nedan

                   

 

-1798-1815-

                   

                    Carl Eriksson                       * 1766

 

vigd 24/5 1798 med

 

hustru           Anna Jansdotter                * 1771

 

son               Eric                                      *8/3 1799 i Rössel  

                                                               +26/4 1799  1månad död av slag

 

son               Jaen                                    * 5/6 1800 i Rössel

 

dotter           Cajsa                                   * 22/9 1802 i Rössel

 

dotter           Anna                                   * 5/4 1805 i Rössel

 

dotter           Lisa                                     * 23/2 1808 i Rössel             

 

dotter           Brita                                    * 27/4 1811 i Rössel

 

son               Eric                                      * 7/11 1813 i Rössel

 

 

-1815-

 

                    Johan David Åberg

 

-1823-1833

 

Frälse hem. äg. Jaen Pettersson

 

vigd 2/2 1823 med änkan

 

hustru           Maria Törnberg/Lundgren    från Håckenstad

 

Säljer 1/8 mtil Rössel 1833 till Fältkamrer C M Åberg på Troserum

 

 

-1825-1830-

1/8 mtl  brukare

Rusthållaren  Sven Svensson                   *26/3 1779 Vråka V Ed  se ovan

                                                               hitkom från Nocketorp 1825

 

                                                               + ½ 1829 i Rössel av Vattusot

                                                               5 barn gift

 

hustru           Anna Jaensdotter              * 16/1 1785  Gladhammar

                                                               + 7/12 1853 Nocketorp V Ed

                                                               feber 68 år

 

son               Johan Peter                        *11/ 1809 i Nocketorp V Ed

 

dotter           Brita Lena                           * 3/1 1811 i Nocketorp V Ed

 

dotter           Anna Kajsa                          * 28/5 1814 Nocketorp V Ed

                                                               + 5/9 1814 Nocketorp V Ed 3 mån

 

dotter           Kajsa Elisabeth                   * 12/12 1815  Nocketorp V Ed

                                                               + 12/1 1816 Nocketorp V Ed slag

 

 

 

son               Sven                                    * 5/1 1817 Nocketorp V Ed

                                                               + 2/2 1821 Nocketorp V Ed

                                                               mässlingen 4 år

 

dotter           Greta Lisa                           *17/4 1819 Nocketorp V Ed

 

son               Sven Magnus                      * 3/1 1822 Nocketorp V Ed

 

son               Lars Gustaf                         * 2/2 1825 Nocketorp V Ed

 

son               Carl                                     * 1/9 1827 i Rössel    V Ed

                                                               + 2/9 1827  klenfödd             

 

 

-1829-1836

1/8 mantal Rössel

 

Hemmansägare/Brukare

                    Sven Adamsson Trosell      * 21/3 1796 i Vråka 

                                                               se Trosellsläkten i Vråka        

                                                               Flyttar  4/6 1836 till

                                                               Fåfalla Hannäs

 

hustru           Brita Maja Svensdotter      * 14/12 1800 Stora Björka V Ed

                                                               föräldrar Sven Andersson & Stina

                                                               Olsdotter

 

dotter           Lena Nora                           * 6/12 1829 i Rössel

                                                               Fastebo Ringarum 1890

 

son               Carl Adam                           * 11/12 1831 i Rössel

                                                               smed Rullerum Ringarum 1890

 

son               Anders Petter                    * 11/2 1834 i Rössel

                                                               slaktare i Krokek 1890

                   

 

1833-1848

 

 1/8 ägs av Fältkamrer C M Åberg på Troserum

 

Fru               Christina Maria Sandahl  född Åberg     * 25/7 1782 i

                                                                                       Hvena

                                                                                     hitkom 1837

 

dotter           Maria Carolina Gustafva Sandahl  *22/12 1821 Lönneberga 

                                                                                     hitkom 1839

 

son               Gustaf Petter Sandahl        * 16/3 1823    hitkom 1841

                   

 

 

1818-1845

 

1/8 ägs av

Frälsebrukaren  Jacob Jacobsson             *21/9  1797 i Gamleby 

                                                               hitkom 1818 från Gamleby

 

hustru             Sara Maria Carlsdotter     * 1804 i Hannäs

 

son               Carl Johan                           * 7/3 1827 i Rössel

 

dotter           Anna Catharina                  * 29/3 1830 i Rössel

 

son               Jacob Alfred                       * 7/7 1836 i Rössel

 

Jacob Jacobsson säljer 1/16 mantal av frälsehemmanet  Rössel till Fältkamreren CM Åberg för för 3100 Rdr den 15 maj 1845

 

Brodern Jaen Jacobsson säljer sin 1/16 mantal till Åberg den 3/2 1846

 

 

 

1853-1856-

 

till hus

 skolläraren   Frans Gustaf Söderbäck

 

hustru           Christina Lovisa Bäckstadius   * (1830)

 

dotter           Tekla Augusta Amalia         * 22/9 1856 i Rössel   

 

                                                               + 8/10 1856 av slag

 

-1847-1866-

 

mamsell Christina Ekmansson                 *1790

 

1854 och 1861 års mantalslängd  Rötsla ägs under Troserum

 

 

 

 

 

1862-

27 mars 1862 vid arvsskifte efter aflidne CM Åberg försäljer ¼ mtl Rössel och skattlagda torpet Forserum till Anders Alfred Henriksson i Äskedal Loftahammar för 31500 Rdr

 

Hemmansägare

                     Anders Alfred Henriksson  *25/2  1840  Loftahammar

                                                               + 18/5 1882 av slag  42 år

vigd 7/11 1862 med

 

hustru           Maria Lovisa Larsdotter     * 1837 i Vråka från 

                                                                  3/16 mtl Vråka

 

dotter           Emma Maria                        * 5/9 1863 i Rössel

 

dotter           Maria Christina                   * 27/2 1866 i Rössel

 

son               Carl August                         * 24/4 1868 I Rössel

 

dotter           Anna Sofia                          * 27/8 1874 i Rössel

 

 

 

 

 

1904-

 

14 november 1904  Hemmansägaren Karl Peter Karlsson och hans hustru köper ¼ mtl Rötsla med Forserums och Myserums utjordar för 32500 kronor.

 

Änkan Lovisa Henriksson får i sin livstid bebo torpet Forserum

 

Hemmansägare  Karl Peter Karlsson        * 26/3 1863   V Ed + 17/ 12  1939

 

vigd 6/3 1896 med

 

hustru           Elin Matilda Jonsson            * 18/3   1867  Mogata

 

 son                Karl Rudolf Valentin            * 27/3 1902 V Ed

 

son               Sven Gustav Valentin         * 5/12 1903 V Ed

 

son               John Ivar Valentin              * 2/2 1907 V Ed

 

fosterdotter   Hilma Judit Helga Åberg     * 7/2 1911 V Ed

                                                               flyttar ½ 1920 till Södertälje

 

inneboende 1912-1917

 

Änkan           Charlotta Vilhelmina Jonsson * 11/8 1842 Mogata änka 1899

                                                               kom 28/11 1912 från Västervik 

                                                               + 1917

 

fosterdotter   Agnes Eleonora Eriksson    * 20/9 1893 Stockholm

 

1908-1914

 

Arrendator    Karl Johan Nilsson               * 4/12 1864 Gladhammar

 

vigd 27/2 1886 med

 

hustru           Kristina Katarina Johansdotter * 9/8 1859 Misterhult

 

son               Gustaf Manfred                   * 25/9 1884 Gladhammar

 

dotter           Hildur Alfrida Kristina         * 21/7 1886 Gladhammar

 

dotter           Signe Gerda Maria              * 21/1 1890 Gladhammar

 

dotter           Eva Albertina                      * 20/4 1892 Gladhammar

 

fosterson       Erik Emanuel  * 4/5 1904 Stockholm Johannes

 

 

-1930

 

Arrendator    Karl Henning Karlsson         * 17/6 1891 i Lofta

 

vigd 21/10 1916 med

 

hustru           Hulda Maria Emilia Åkerman * 16/1 1891 i Gladhammar

 

son               Karl Olof Birger                   * 29/7 1917  Lofta

 

son               Bror Gustaf Allan                * 23/11 1918 i Lofta

 

dotter           Dagny Maria                       * 14/4 1920 i Lofta

 

son               Josef Valter                        * 19/3 1922 i V Ed

 

dotter           Ingrid Gunvor Viktoria        * 30/12 1924   V Ed

 

dotter           Hulda Valborg Linnea          * 20/2 1926 V Ed

 

 

 

1930-

 

arrendator     Karl Einar Petterson                                 * 19/5 1898 V Ed

                                                                                     hitkom 14/11 1930 

vigd 13/3 1926 med

 

hustru           Anna Dagmar Estella Andersson             * 5/4 1898 V Ed