Tillbaka Vråka skola. Klicka på bilderna för större bild.
Vråka skola början
1900-talet.
Vråka skola 1955.


Flygfoto 1950-talet. Skolan brinner ner 1960.


Historik
Under 1800-talet flyttade en
ambulerande skola runt i
församlingen.

Den 6 februari 1871 invigdes
Vråka skolhus, hit flyttade nu den
fasta folkskolan, medan småskolan
använde tillfälliga lokaler i byn.

I början på 1900-talet byggdes
folkskolan till och allt blev
samlat på en plats.

Den 18 september 1960 brann Vråka
skola ner, skolverksamheten fort-
satte sedan några år i mat-
bespisningen,skolan upphörde 1963.
Lärare
Carl Larsson
Frans Gustaf Söderbäck
Anders Johan Törnberg
Anna och Josef Edvard Sköld
Gunhild Ljungqvist
Tage Paulsson
Alva och Helge Josefsson
Karin Enge Andersson
Ingrid Iggstrand
Margareta Johansson
Margit och Erik Elgstrand
Erik Stridhammar
Märit Berg
Elevfoto (årtalen preliminära)
1904 . 1906 . 1908.
1917 . 1919 . 1923.
1924-25 . 1925-26a . 1925-26b.
1926-27 . 1929 . 1930a.
1930b . 1931a . 1931b.
1932 . 1932a . 1932d.
1932a . 1932c . 1933f.
1935 1-2 . 1935 . 1936.
1937 . 1938b . 1938x.
1941b . 1942a . 1942b.
1942x . 1943a . 1943b.
1944 . 1945a . 1949 .
1950 1-2 . 1951 3-4 . 1954 alla . 1955 alla .
1956 . 1956 3-4 . 1956 7 .
1957 1957 1-2 1959 1-2
Dokument.
Tabell över undervisning 1825.
Avgifter till Vråka skola 1850.
Premier Vråka skola 1850.
Planer på ny skola 1859.
Ändrade planer på ny skola 1864.
Skolinvigning 1871.
Skolinspektion 1874.
Diverse dokument 1849 - 1893.