Föregående Flygfoto, Vråka från söder, de gårdar som var Kronoskatte Rusthåll närmast, Frälsegårdarna i bakgrunden. Nästa