Föregående Flygfoto från väster med Vråkadalen och Bredvassaviken längst bort i horisonten. Nästa