Föregående Tröskning av havre vid Vindmotorn augusti 2013 . Nästa