Askegården Vråka Till gårdar
Askegården Vråka 1 mantal frälse

Askegården var fram till början av 1800-talet frälsegård under Vinäs.

Gården var uppdelad på 4 brukare redan på 1700-talet.

Askegården 1/2 mantal:
Gården blev kvar i gamla bykärnan.

Kastanjegården
Gården som hade 3 ägare vid Laga skiftet flyttades till nya platser vid Grötebovägen .

Lars Olsson 1/4 mantal Piphuvet (Kullermyssa)
Johan Olsson 1/8 mantal
Lars Erik Edman 1/8 mantalAskegårdens hustomter är märkta 840 och 842 på kartan från Lagaskiftet.