Åter till gårdar
Främre Bäcken Vråka 3/16 mantal
Gården flyttades ut från bykärnan vid lagaskiftet 1847.


Gården har varit i samma släkt sedan början av 1700-talet.
Ägarelängd
Familjen. Mangårdsbyggnad.

Familjen med hästar. Bebyggelse.