Åter till gårdar
Övre Bäcken Vråka 3/8 mantal
Gården flyttades ut från bykärnan vid lagaskiftet 1847.


Alla skattegårdarna var under lång tid lika stora, 3/16 mantal. Vid slutet av 1800-talet köptes gården Labbet in, båda 3/16 mantal, tillsammans blev det då 3/8 mantal.

Gården har varit i samma släkt sedan början av 1700-talet.
Ägarelängd
Mangårdsbyggnad. Skördearbete.

Snickare. Bebyggelse.