Till gårdar
Fagerbäcken Vråka 79/720 mantalGården flyttades ut från bykärnan vid lagaskiftet 1847.


Alla skattegårdarna var under lång tid lika stora, 3/16 mantal, i samband med ett arvsskifte inom Trosell-släkten delades Fagerbäcken och en del tillfördes Västergården.
Ägarelängd