Åter till gårdar
Kronogården Vråka 7:1 __ 3/16 mantal
Kronogården blev kvar på sin gamla plats efter lagaskiftet 1847.

Ägarelängd
Vårbruk 1967. Karl Andersson.


Gårdsfolket 1920-talet. Hästarna visas upp.