Kuskegården Vråka Till gårdar
Kuskegården Vråka 1 mantal frälse

Kuskegården var fram till början av 1800-talet frälsegård un Vinäs.

Gården var uppdelad på 4 brukare redan på 1700_talet.

Innan Lagaskiftet och utflyttningen 1844 var Kuskegårdarna placerade närmast Loftahammarsvägen på norra sidan, se karta till höger.

Kuskegården nr 5 Ka Holmgrensgården bortre:
Efter Lagaskiftet placerades gården på Grötebovägen till vänster efter Missionshuset.
Gården slogs redan på 1800 talet ihop med Kuskegården Kb, den benämndes Holmgrengården i början på 1900-talet .

Kuskegården nr 5 Kb Holmgrensgården främre:
Efter Lagaskiftet placerades gården mellan Elimkapellet och Hultavägen.
Gården slogs redan på 1800 talet ihop med Kuskegården Ka .

Kuskegården nr 5 Ia (Karlssons):
Efter Lagaskiftet placerades gården på höger sida efter Missionshuset.
.

Kuskegården nr 5 Ib Solberga.
Gården slogs redan på 1800 talet ihop med Norrgården Trädgårdsberg .Kuskegårdens hustomter är märkta 836 och 838 på kartan från Lagaskiftet.