Åter till gårdar
Labbet Vråka Cc __ 3/16 mantalLabbet flyttades ut vid Lagaskiftet, nya platsen blev på Moen
vid Stenlyckan bredvid den stora dödisgroppen.
Gården låg tidigare i den västra delen av byn.
Den bestod 1844 av följande hus:

Ett boningshus täckt med bräder, 16 ½ alnar långt,
11 brett och 6 3/4 högt, inrett till 2 rum på nedre
samt 2 rum på övre botten, alla med eldstäder.
Huset gammalt, men brukbart.

En bod, täckt med bräder, under boden en källare.

En loge 2 lad, täckt med halm.

En husräcka med stall, lada, fähus och vagnshus.

En slöjdbod, en vedbod, ett svinhus.

15 st fruktträd.


En del av gården såldes till Lars Petter Larsson 1863
Sonen August Alfred Larsson ärvde gården som slogs samman med övre
Bäcken där han hustru Maria kom ifrån.
1865 uppfördes bostadshuset Marieborg på gården.
Den resterande delen av gården 1/16 mantal slogs 1908
samman med Övre Bäcken då den sista brukaren flyttade.


Klicka på bilderna för mer information.

Se Ägarelängd
Bostadshusen. Dödisgropen.
Cyklist vid Labbet. Stiliga damer.