Norrgården Vråka Till gårdar
Norrgården Vråka 1 mantal frälse

Norrgården var fram till början av 1800-talet frälsegård under Vinäs.

Gården var uppdelad på 4 brukare redan på 1700_talet.

Innan Lagaskiftet och utflyttningen 1844 var Norrgården placerade längst norr ut i byn, se karta till höger.

Norrgården Berget:
Gården blev kvar i bykärnan på östra hustomteberget .

Norrgården Trädgårdsberg
Gården flyttades till ny plats vid Grötebovägen .

Norrgården Karlsro:
Gården blev kvar på sin gamla plats, den har sedan lagts till Askegården. .

Norrgården Ängen.
Gården flyttades till en ny plats utmed Loftahammarsvägen .Norrgårdens hustomter är märkta 844 och 847 på kartan från Lagaskiftet.