Åter till gårdar
Östergården Vråka 13:4 3/16 mantal

Gården blev kvar på sin gamla plats efter lagaskiftet 1847.


Namnet Östergården har kommit till under de sista 100 åren,
det är den Östra av Ryttargårdarna.

Under en period 1888 till 1912 var en lanthandel inrymd i det lilla huset.

Ägarelängd
Mangårdsbyggnad. Smedja.


Familjen. Affären.