Åter till gårdar
Ryttaregården Vråka 13:9 __ 3/16 mantal

Ryttaregården blev kvar på sin gamla plats efter lagaskiftet 1847.
beroende på att bostadshuset var i bra skick, rödfärgat och med tegeltak.
Släktgård sedan 1831.
Ägarelängd
Familjefoto 1900. Potatisplockare 1942.


Betgallring 1920-talet. Gårdsfolket.