Åter Familjen Höijer, fr.v. Åke, Astrid, Elin. August och Birger. Nästa