Uppgården Vråka Till gårdar
Uppgården Vråka 1/2 mantal

Gården ligger högre upp byn än övriga gårdar, därav namnet.


Ett annat namn som förekommer är Vindögården, då den tidigare varit frälsegård under Vindö.


Gårdscentrum ligger mitt i det stora Järnåldersgravfältet, det innehöll tidigare ett 100-tal gravar.


Gården har vid flera tillfällen genom arvsskiften haft 2 ägare och brukare.

Ägarelängd

Översikt boende
Fr.v. 1. ?, 2. Handlare Gustaf Svensson, 3. Axel Karlsson, 4. Johan Karlsson.