Åter till gårdar
Västergården Vråka 13:7 __ 191/720 mantal

Västergården blev kvar på sin gamla plats efter lagaskiftet 1847.


Västergården är den västra av Ryttargårdarna.

Gården har varit i samma släkt över 300 år.

Ägarelängd
Gårdsfolket 1905. Familjen 1924.


Flygfoto. Amerikafrämmande.