Till Vråka-sidan
Gårdar i Vråka

Översikt.

Vråka by bestod sedan 1600-talet
av 5 mantal.

1,5 mantal var Kronoskatte-Rusthåll,
Rusthållarna var ansvariga för en
ryttare med häst och utrustning.

3 1/2 mantal var Frälsehemman
under Vinäs och Vindö.
Frälsejorden ägdes av adeln och
bönderna fick göra dagsverken
vid Vinäs och Vindö, de skulle
också anskaffa och underhålla en båtsman.

Kronoskatte-Rusthåll.

Fagerbäcken
Bäcken främre
Bäcken övre
Kronogården
Labbet
Ryttaregården
Västergården
Östergården

Ägarelängder och mer information.

Frälsegårdar.


Askegården 1 mtl
Askegården
Kastanjegården

Kuskegården 1 mtl
Solberga
Holmgrensgården bortre
Holmgrensgården främre
Kuskegården Karlssons

Norrgården 1 mtl
Berget
Karlsro
Trädgårdsberg
Ängen

Uppgården ½ mtl