Till startsida.
Fornminnen. Gårdar. Torp,boställen. Vråka mejeri.
Föreningar. Händelser årtal.

Soldater.
Kartor och namn.


Vråka vykort. Folkminnen.

Flyktingläger.Skolan. Kapellen.
Månadsbilder
Västergården.
Vråka i Nordöstra hörnet av Småland,
tillhör Västra Eds församling och
Västerviks kommun.
Förr gick en havsvik in till byn.
Fornminnen, bronsåldersgravar
och en stort järnåldersgravfält mitt i byn
visar på en mycket gammal boplats.
1743 förstördes hela byn vid en brand.
Vid lagaskifte 1845 var här 23 gårdar.
Storhetstiden var i slutet på 1800-talet,
nästan 300 innevånare, skola, 2 affärer,
mejeri och många olika hantverkare.
1