Januari Nästa månad
Skogen vid Hagaberg efter Gudruns härjningar, ett hundratal träd hade blåst omkull.