April Föregående månad
Nästa månad
Vårbruket är igång, de höstplöjda fälten jämnas till innan havre och korn skall sås.