Augusti Föregående månad
Nästa månad
Skördetid, höstvetet tröskas i mitten på augusti.