Till Vråkasidan. Ett år i bilder från Västergården Vråka Klicka på bilderna
för större bild.
Januari.Skogsarbete
efter Gudrun.
Maj.Kalvarna på
grönbete.
September.Potatis-
plockning.
Februari.Snö-
röjning.
Juni.Höskörd vid
midsommar
Oktober.Älg-
jakt.
Mars.Översyn av
stängsel.
Juli.Reparation och
målning.
November.Höst-
plöjning.
April.Vårbruket
har börjat.
Augusti.Vete-
skörd.
December.Utflykt till
Kulltorp.